Skip links

Зона 2

В процес на строителство!

Зона 2 къщи е в процес на проектиране. Предвижда се старт на строителството през 2024 г.